تعداد نمایش 603 بار
ابعاد: 1280 * 1024
تعداد نمایش 658 بار
ابعاد: 600 * 399
تعداد نمایش 614 بار
ابعاد: 700 * 525
تعداد نمایش 663 بار
ابعاد: 903 * 678
تعداد نمایش 585 بار
ابعاد: 800 * 536
تعداد نمایش 653 بار
ابعاد: 1024 * 768
تعداد نمایش 621 بار
ابعاد: 700 * 525
تعداد نمایش 599 بار
ابعاد: 400 * 576
تعداد نمایش 634 بار
ابعاد: 1024 * 753
تعداد نمایش 607 بار
ابعاد: 500 * 375
تعداد نمایش 635 بار
ابعاد: 522 * 772
تعداد نمایش 564 بار
ابعاد: 518 * 690
تعداد نمایش 658 بار
ابعاد: 700 * 467
تعداد نمایش 618 بار
ابعاد: 600 * 750
تعداد نمایش 617 بار
ابعاد: 700 * 525
تعداد نمایش 580 بار
ابعاد: 600 * 764
تعداد نمایش 570 بار
ابعاد: 900 * 661
تعداد نمایش 553 بار
ابعاد: 800 * 533
برگزاری دومین دوره آموزشی تربیت مربی قرآن در استان خراسان جنوبی
دومین دوره آموزشی تربیت مربی قرآن کریم با حضور قریب به ۷۰ مربی از سراسر استان خراسان جنوبی در طبس برگزار شد.
کارت ورود به جلسه آزمون کتبی
کارت ورود به جلسه آزمون کتبی از 30 بهمن ماه و کارت ورود به جلسه آزمون شفاهی (زیر13سال) از 6 اسفند قابل دریافت می باشد.
ثبت نام به اتمام رسید
بعد از 50 روز، ثبت نام در آزمون سراسری حفظ و مفاهیم قرآن کریم ساعت 9 صبح 7 بهمن به پایان رسید. 241211 نفر در این آزمون ثبت نام کردند.
rss آرشیو