تعداد نمایش 243 بار
ابعاد: 1280 * 1024
تعداد نمایش 280 بار
ابعاد: 600 * 399
تعداد نمایش 232 بار
ابعاد: 700 * 525
تعداد نمایش 301 بار
ابعاد: 903 * 678
تعداد نمایش 253 بار
ابعاد: 800 * 536
تعداد نمایش 253 بار
ابعاد: 1024 * 768
تعداد نمایش 277 بار
ابعاد: 700 * 525
تعداد نمایش 244 بار
ابعاد: 400 * 576
تعداد نمایش 286 بار
ابعاد: 1024 * 753
تعداد نمایش 240 بار
ابعاد: 500 * 375
تعداد نمایش 263 بار
ابعاد: 522 * 772
تعداد نمایش 267 بار
ابعاد: 518 * 690
تعداد نمایش 300 بار
ابعاد: 700 * 467
تعداد نمایش 260 بار
ابعاد: 600 * 750
تعداد نمایش 244 بار
ابعاد: 700 * 525
تعداد نمایش 261 بار
ابعاد: 600 * 764
تعداد نمایش 224 بار
ابعاد: 900 * 661
تعداد نمایش 214 بار
ابعاد: 800 * 533
 2 بهمن؛ آغاز ثبت نام طرح اعطای مدرک تخصصی به حافظان قرآن
دوازدهمین دوره طرح ارزیابی و اعطای مدرک تخصصی به حافظان قرآن کریم برگزار می‌شود.
جذب بیش از ۲۵۰ کاربر در شعبه خراسان جنوبی مرکز آموزش مجازی حفظ قرآن
تاکنون بیش از ۲۵۰ متقاضی حفظ قرآن کریم در مرکز آموزش مجازی حفظ قرآن خراسان جنوبی مشغول به آموزش هستند.
ظرفیت بالای شعبه مرکز حفظ مجازی قرآن استان البرز
ظرفیت مکانی و تجهیزات مرکز آموزش مجازی حفظ قرآن در شعبه البرز، توانایی جذب حداکثری قرآن‌آموزان علاقه‌مند را دارد.
rss آرشیو