تعداد نمایش 550 بار
ابعاد: 1280 * 1024
تعداد نمایش 598 بار
ابعاد: 600 * 399
تعداد نمایش 547 بار
ابعاد: 700 * 525
تعداد نمایش 598 بار
ابعاد: 903 * 678
تعداد نمایش 535 بار
ابعاد: 800 * 536
تعداد نمایش 576 بار
ابعاد: 1024 * 768
تعداد نمایش 567 بار
ابعاد: 700 * 525
تعداد نمایش 541 بار
ابعاد: 400 * 576
تعداد نمایش 584 بار
ابعاد: 1024 * 753
تعداد نمایش 546 بار
ابعاد: 500 * 375
تعداد نمایش 573 بار
ابعاد: 522 * 772
تعداد نمایش 529 بار
ابعاد: 518 * 690
تعداد نمایش 615 بار
ابعاد: 700 * 467
تعداد نمایش 558 بار
ابعاد: 600 * 750
تعداد نمایش 560 بار
ابعاد: 700 * 525
تعداد نمایش 539 بار
ابعاد: 600 * 764
تعداد نمایش 515 بار
ابعاد: 900 * 661
تعداد نمایش 498 بار
ابعاد: 800 * 533
ثبت نام آزمون سراسری حفظ ومفاهیم قرآن کریم در سراسر کشور آغاز شد+دستورالعمل اجرایی آزمون
ثبت نام آزمون سراسری حفظ ومفاهیم قرآن کریم که به همت مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف، معاونت قرآن وعترت وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی واداره...
ثبت وقف قرآنی دراستان مازندران
به گزارش ستاد مرکزی حفظ و در گفتگو با جناب آقای سیفی رئیس اداره قرآنی استان مازندران ایشان اذعان داشت: یک مورد وقف بانيت ایتام و ترویج...
برگزاری آزمون حفظ و مفاهیم قرآن به یاد استاد فاطمیان
نشست خبری آزمون سراسری حفظ و مفاهیم قرآن کریم که زین پس با همکاری سازمان اوقاف و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برپا می‌شود، صبح امروز...
rss آرشیو