تعداد نمایش 226 بار
ابعاد: 1024 * 768
تعداد نمایش 273 بار
ابعاد: 1024 * 768
تعداد نمایش 256 بار
ابعاد: 1024 * 768
تعداد نمایش 258 بار
ابعاد: 1024 * 768
تعداد نمایش 250 بار
ابعاد: 1024 * 768
تعداد نمایش 263 بار
ابعاد: 1024 * 768
تعداد نمایش 246 بار
ابعاد: 1024 * 768
تعداد نمایش 219 بار
ابعاد: 1024 * 768
تعداد نمایش 207 بار
ابعاد: 1024 * 768
تعداد نمایش 241 بار
ابعاد: 1024 * 768
تعداد نمایش 276 بار
ابعاد: 1024 * 625
تعداد نمایش 243 بار
ابعاد: 1024 * 768
تعداد نمایش 251 بار
ابعاد: 1024 * 768
تعداد نمایش 261 بار
ابعاد: 1024 * 768
تعداد نمایش 230 بار
ابعاد: 1024 * 768
تعداد نمایش 280 بار
ابعاد: 1280 * 1024
تعداد نمایش 260 بار
ابعاد: 522 * 672
تعداد نمایش 260 بار
ابعاد: 600 * 450
 2 بهمن؛ آغاز ثبت نام طرح اعطای مدرک تخصصی به حافظان قرآن
دوازدهمین دوره طرح ارزیابی و اعطای مدرک تخصصی به حافظان قرآن کریم برگزار می‌شود.
جذب بیش از ۲۵۰ کاربر در شعبه خراسان جنوبی مرکز آموزش مجازی حفظ قرآن
تاکنون بیش از ۲۵۰ متقاضی حفظ قرآن کریم در مرکز آموزش مجازی حفظ قرآن خراسان جنوبی مشغول به آموزش هستند.
ظرفیت بالای شعبه مرکز حفظ مجازی قرآن استان البرز
ظرفیت مکانی و تجهیزات مرکز آموزش مجازی حفظ قرآن در شعبه البرز، توانایی جذب حداکثری قرآن‌آموزان علاقه‌مند را دارد.
rss آرشیو