تعداد نمایش 493 بار
ابعاد: 1024 * 768
تعداد نمایش 586 بار
ابعاد: 1024 * 768
تعداد نمایش 567 بار
ابعاد: 1024 * 768
تعداد نمایش 551 بار
ابعاد: 1024 * 768
تعداد نمایش 555 بار
ابعاد: 1024 * 768
تعداد نمایش 612 بار
ابعاد: 1024 * 768
تعداد نمایش 514 بار
ابعاد: 1024 * 768
تعداد نمایش 557 بار
ابعاد: 1024 * 768
تعداد نمایش 521 بار
ابعاد: 1024 * 768
تعداد نمایش 565 بار
ابعاد: 1024 * 768
تعداد نمایش 631 بار
ابعاد: 1024 * 625
تعداد نمایش 563 بار
ابعاد: 1024 * 768
تعداد نمایش 588 بار
ابعاد: 1024 * 768
تعداد نمایش 582 بار
ابعاد: 1024 * 768
تعداد نمایش 549 بار
ابعاد: 1024 * 768
تعداد نمایش 612 بار
ابعاد: 1280 * 1024
تعداد نمایش 581 بار
ابعاد: 522 * 672
تعداد نمایش 591 بار
ابعاد: 600 * 450
ثبت نام آزمون سراسری حفظ ومفاهیم قرآن کریم در سراسر کشور آغاز شد+دستورالعمل اجرایی آزمون
ثبت نام آزمون سراسری حفظ ومفاهیم قرآن کریم که به همت مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف، معاونت قرآن وعترت وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی واداره...
ثبت وقف قرآنی دراستان مازندران
به گزارش ستاد مرکزی حفظ و در گفتگو با جناب آقای سیفی رئیس اداره قرآنی استان مازندران ایشان اذعان داشت: یک مورد وقف بانيت ایتام و ترویج...
برگزاری آزمون حفظ و مفاهیم قرآن به یاد استاد فاطمیان
نشست خبری آزمون سراسری حفظ و مفاهیم قرآن کریم که زین پس با همکاری سازمان اوقاف و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برپا می‌شود، صبح امروز...
rss آرشیو