تعداد نمایش 538 بار
ابعاد: 1024 * 768
تعداد نمایش 636 بار
ابعاد: 1024 * 768
تعداد نمایش 607 بار
ابعاد: 1024 * 768
تعداد نمایش 608 بار
ابعاد: 1024 * 768
تعداد نمایش 601 بار
ابعاد: 1024 * 768
تعداد نمایش 684 بار
ابعاد: 1024 * 768
تعداد نمایش 547 بار
ابعاد: 1024 * 768
تعداد نمایش 631 بار
ابعاد: 1024 * 768
تعداد نمایش 585 بار
ابعاد: 1024 * 768
تعداد نمایش 618 بار
ابعاد: 1024 * 768
تعداد نمایش 706 بار
ابعاد: 1024 * 625
تعداد نمایش 618 بار
ابعاد: 1024 * 768
تعداد نمایش 661 بار
ابعاد: 1024 * 768
تعداد نمایش 640 بار
ابعاد: 1024 * 768
تعداد نمایش 609 بار
ابعاد: 1024 * 768
تعداد نمایش 681 بار
ابعاد: 1280 * 1024
تعداد نمایش 639 بار
ابعاد: 522 * 672
تعداد نمایش 647 بار
ابعاد: 600 * 450
برگزاری دومین دوره آموزشی تربیت مربی قرآن در استان خراسان جنوبی
دومین دوره آموزشی تربیت مربی قرآن کریم با حضور قریب به ۷۰ مربی از سراسر استان خراسان جنوبی در طبس برگزار شد.
کارت ورود به جلسه آزمون کتبی
کارت ورود به جلسه آزمون کتبی از 30 بهمن ماه و کارت ورود به جلسه آزمون شفاهی (زیر13سال) از 6 اسفند قابل دریافت می باشد.
ثبت نام به اتمام رسید
بعد از 50 روز، ثبت نام در آزمون سراسری حفظ و مفاهیم قرآن کریم ساعت 9 صبح 7 بهمن به پایان رسید. 241211 نفر در این آزمون ثبت نام کردند.
rss آرشیو