تعداد نمایش 374 بار
ابعاد: 1024 * 768
تعداد نمایش 410 بار
ابعاد: 1024 * 768
تعداد نمایش 362 بار
ابعاد: 1024 * 768
تعداد نمایش 355 بار
ابعاد: 1024 * 768
تعداد نمایش 341 بار
ابعاد: 1024 * 768
تعداد نمایش 263 بار
ابعاد: 1024 * 768
تعداد نمایش 250 بار
ابعاد: 1024 * 768
تعداد نمایش 258 بار
ابعاد: 1024 * 768
تعداد نمایش 264 بار
ابعاد: 1024 * 768
تعداد نمایش 297 بار
ابعاد: 1024 * 768
تعداد نمایش 284 بار
ابعاد: 1024 * 768
تعداد نمایش 245 بار
ابعاد: 1024 * 768
تعداد نمایش 289 بار
ابعاد: 1024 * 768
تعداد نمایش 252 بار
ابعاد: 1024 * 768
تعداد نمایش 232 بار
ابعاد: 1024 * 576
تعداد نمایش 226 بار
ابعاد: 1024 * 768
تعداد نمایش 271 بار
ابعاد: 1024 * 726
تعداد نمایش 271 بار
ابعاد: 2500 * 1563
 2 بهمن؛ آغاز ثبت نام طرح اعطای مدرک تخصصی به حافظان قرآن
دوازدهمین دوره طرح ارزیابی و اعطای مدرک تخصصی به حافظان قرآن کریم برگزار می‌شود.
جذب بیش از ۲۵۰ کاربر در شعبه خراسان جنوبی مرکز آموزش مجازی حفظ قرآن
تاکنون بیش از ۲۵۰ متقاضی حفظ قرآن کریم در مرکز آموزش مجازی حفظ قرآن خراسان جنوبی مشغول به آموزش هستند.
ظرفیت بالای شعبه مرکز حفظ مجازی قرآن استان البرز
ظرفیت مکانی و تجهیزات مرکز آموزش مجازی حفظ قرآن در شعبه البرز، توانایی جذب حداکثری قرآن‌آموزان علاقه‌مند را دارد.
rss آرشیو