تعداد نمایش 780 بار
ابعاد: 1024 * 768
تعداد نمایش 854 بار
ابعاد: 1024 * 768
تعداد نمایش 766 بار
ابعاد: 1024 * 768
تعداد نمایش 719 بار
ابعاد: 1024 * 768
تعداد نمایش 765 بار
ابعاد: 1024 * 768
تعداد نمایش 654 بار
ابعاد: 1024 * 768
تعداد نمایش 609 بار
ابعاد: 1024 * 768
تعداد نمایش 681 بار
ابعاد: 1024 * 768
تعداد نمایش 671 بار
ابعاد: 1024 * 768
تعداد نمایش 707 بار
ابعاد: 1024 * 768
تعداد نمایش 705 بار
ابعاد: 1024 * 768
تعداد نمایش 675 بار
ابعاد: 1024 * 768
تعداد نمایش 711 بار
ابعاد: 1024 * 768
تعداد نمایش 676 بار
ابعاد: 1024 * 768
تعداد نمایش 616 بار
ابعاد: 1024 * 576
تعداد نمایش 622 بار
ابعاد: 1024 * 768
تعداد نمایش 693 بار
ابعاد: 1024 * 726
تعداد نمایش 637 بار
ابعاد: 2500 * 1563
برگزاری دومین دوره آموزشی تربیت مربی قرآن در استان خراسان جنوبی
دومین دوره آموزشی تربیت مربی قرآن کریم با حضور قریب به ۷۰ مربی از سراسر استان خراسان جنوبی در طبس برگزار شد.
کارت ورود به جلسه آزمون کتبی
کارت ورود به جلسه آزمون کتبی از 30 بهمن ماه و کارت ورود به جلسه آزمون شفاهی (زیر13سال) از 6 اسفند قابل دریافت می باشد.
ثبت نام به اتمام رسید
بعد از 50 روز، ثبت نام در آزمون سراسری حفظ و مفاهیم قرآن کریم ساعت 9 صبح 7 بهمن به پایان رسید. 241211 نفر در این آزمون ثبت نام کردند.
rss آرشیو