تعداد نمایش 723 بار
ابعاد: 1024 * 768
تعداد نمایش 768 بار
ابعاد: 1024 * 768
تعداد نمایش 704 بار
ابعاد: 1024 * 768
تعداد نمایش 662 بار
ابعاد: 1024 * 768
تعداد نمایش 683 بار
ابعاد: 1024 * 768
تعداد نمایش 580 بار
ابعاد: 1024 * 768
تعداد نمایش 554 بار
ابعاد: 1024 * 768
تعداد نمایش 599 بار
ابعاد: 1024 * 768
تعداد نمایش 599 بار
ابعاد: 1024 * 768
تعداد نمایش 620 بار
ابعاد: 1024 * 768
تعداد نمایش 617 بار
ابعاد: 1024 * 768
تعداد نمایش 600 بار
ابعاد: 1024 * 768
تعداد نمایش 622 بار
ابعاد: 1024 * 768
تعداد نمایش 596 بار
ابعاد: 1024 * 768
تعداد نمایش 553 بار
ابعاد: 1024 * 576
تعداد نمایش 558 بار
ابعاد: 1024 * 768
تعداد نمایش 616 بار
ابعاد: 1024 * 726
تعداد نمایش 576 بار
ابعاد: 2500 * 1563
ثبت نام آزمون سراسری حفظ ومفاهیم قرآن کریم در سراسر کشور آغاز شد+دستورالعمل اجرایی آزمون
ثبت نام آزمون سراسری حفظ ومفاهیم قرآن کریم که به همت مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف، معاونت قرآن وعترت وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی واداره...
ثبت وقف قرآنی دراستان مازندران
به گزارش ستاد مرکزی حفظ و در گفتگو با جناب آقای سیفی رئیس اداره قرآنی استان مازندران ایشان اذعان داشت: یک مورد وقف بانيت ایتام و ترویج...
برگزاری آزمون حفظ و مفاهیم قرآن به یاد استاد فاطمیان
نشست خبری آزمون سراسری حفظ و مفاهیم قرآن کریم که زین پس با همکاری سازمان اوقاف و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برپا می‌شود، صبح امروز...
rss آرشیو