تعداد نمایش 394 بار
ابعاد: 1024 * 768
تعداد نمایش 432 بار
ابعاد: 1024 * 768
تعداد نمایش 383 بار
ابعاد: 1024 * 768
تعداد نمایش 374 بار
ابعاد: 1024 * 768
تعداد نمایش 362 بار
ابعاد: 1024 * 768
تعداد نمایش 281 بار
ابعاد: 1024 * 768
تعداد نمایش 272 بار
ابعاد: 1024 * 768
تعداد نمایش 275 بار
ابعاد: 1024 * 768
تعداد نمایش 282 بار
ابعاد: 1024 * 768
تعداد نمایش 314 بار
ابعاد: 1024 * 768
تعداد نمایش 309 بار
ابعاد: 1024 * 768
تعداد نمایش 267 بار
ابعاد: 1024 * 768
تعداد نمایش 309 بار
ابعاد: 1024 * 768
تعداد نمایش 275 بار
ابعاد: 1024 * 768
تعداد نمایش 251 بار
ابعاد: 1024 * 576
تعداد نمایش 243 بار
ابعاد: 1024 * 768
تعداد نمایش 292 بار
ابعاد: 1024 * 726
تعداد نمایش 294 بار
ابعاد: 2500 * 1563
نتایج پنجمین آزمون سراسری طرح تربیت حافظان، مراکز آموزش مجازی حفظ قرآن کشور
پنجمین آزمون سراسری طرح تربیت حافظان، مراکز آموزش مجازی حفظ قرآن کشور
حضور چشمگیر حافظان قرآن کریم در بخش کتبی پنجمین آزمون سراسری طرح تربیت حافظان قرآن
حضور چشمگیر حافظان قرآن کریم در بخش کتبی پنجمین آزمون سراسری طرح تربیت حافظان قرآن در قاب تصویر
حضور ۴۰۰ هزار نفر در آزمون طرح تربیت حافظان قرآن کریم
حجت الاسلام و المسلمین شرفخانی در نشست خبری طرح ملی تربیت حافظان قرآن کریم، تأکید کرد: پیگیری منویات مقام معظم رهبری در تربیت ده میلیون...
rss آرشیو