تعداد نمایش 2845 بار
ابعاد: 5184 * 3456
تعداد نمایش 1815 بار
ابعاد: 5184 * 3456
تعداد نمایش 1633 بار
ابعاد: 5184 * 3456
تعداد نمایش 1775 بار
ابعاد: 5184 * 3456
تعداد نمایش 1613 بار
ابعاد: 5184 * 3456
تعداد نمایش 1457 بار
ابعاد: 5184 * 3456
تعداد نمایش 1584 بار
ابعاد: 3840 * 2160
تعداد نمایش 1553 بار
ابعاد: 4608 * 3456
تعداد نمایش 1882 بار
ابعاد: 4608 * 3456
تعداد نمایش 1688 بار
ابعاد: 4608 * 3456
تعداد نمایش 701 بار
ابعاد: 4608 * 3456
تعداد نمایش 670 بار
ابعاد: 4608 * 3456
تعداد نمایش 720 بار
ابعاد: 4608 * 3456
تعداد نمایش 938 بار
ابعاد: 1024 * 768
تعداد نمایش 981 بار
ابعاد: 1024 * 768
تعداد نمایش 967 بار
ابعاد: 1024 * 768
تعداد نمایش 893 بار
ابعاد: 1024 * 768
تعداد نمایش 856 بار
ابعاد: 1024 * 768
ثبت نام آزمون سراسری حفظ ومفاهیم قرآن کریم در سراسر کشور آغاز شد+دستورالعمل اجرایی آزمون
ثبت نام آزمون سراسری حفظ ومفاهیم قرآن کریم که به همت مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف، معاونت قرآن وعترت وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی واداره...
ثبت وقف قرآنی دراستان مازندران
به گزارش ستاد مرکزی حفظ و در گفتگو با جناب آقای سیفی رئیس اداره قرآنی استان مازندران ایشان اذعان داشت: یک مورد وقف بانيت ایتام و ترویج...
برگزاری آزمون حفظ و مفاهیم قرآن به یاد استاد فاطمیان
نشست خبری آزمون سراسری حفظ و مفاهیم قرآن کریم که زین پس با همکاری سازمان اوقاف و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برپا می‌شود، صبح امروز...
rss آرشیو