تعداد نمایش 6630 بار
ابعاد: 5184 * 3456
تعداد نمایش 5004 بار
ابعاد: 5184 * 3456
تعداد نمایش 4708 بار
ابعاد: 5184 * 3456
تعداد نمایش 4754 بار
ابعاد: 5184 * 3456
تعداد نمایش 4201 بار
ابعاد: 5184 * 3456
تعداد نمایش 4272 بار
ابعاد: 5184 * 3456
تعداد نمایش 4248 بار
ابعاد: 3840 * 2160
تعداد نمایش 4172 بار
ابعاد: 4608 * 3456
تعداد نمایش 4747 بار
ابعاد: 4608 * 3456
تعداد نمایش 4340 بار
ابعاد: 4608 * 3456
تعداد نمایش 1772 بار
ابعاد: 4608 * 3456
تعداد نمایش 1679 بار
ابعاد: 4608 * 3456
تعداد نمایش 1711 بار
ابعاد: 4608 * 3456
تعداد نمایش 2456 بار
ابعاد: 1024 * 768
تعداد نمایش 1933 بار
ابعاد: 1024 * 768
تعداد نمایش 1911 بار
ابعاد: 1024 * 768
تعداد نمایش 1816 بار
ابعاد: 1024 * 768
تعداد نمایش 1850 بار
ابعاد: 1024 * 768
حضور ۷۰ مربی قرآن کردستانی در دوره آموزشی _ توجیهی طرح حفظ قرآن
دوره یک روزه آموزشی – توجیهی طرح حفظ جزء سی قرآن ۱۴۵۳، ۲۱ آبان ماه با حضور ۷۰ مربی قرآن در اردوگاه سلیمان خاطر سنندج برگزار شد.
اضافه شدن رشته ترتیل به مسابقات بین‌المللی ایران
مهمترین مصوبه جلسه این هفته شورای معین ستاد هماهنگی مسابقات قرآنی کشور، اضافه شدن رشته ترتیل به مسابقات بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران...
شبکه قرآن از کم بیننده ترین زمان برای پخش مسابقات استفاده کرده بود
احد اصل محمدی با بیان اینکه شبکه قرآن که شبکه تخصصی قرآن است از کم بیننده ترین زمان برای پخش استفاده کرده بود گفت: پخش مسابقات از شبکه...
rss آرشیو