تعداد نمایش 7897 بار
ابعاد: 5184 * 3456
تعداد نمایش 6070 بار
ابعاد: 5184 * 3456
تعداد نمایش 5711 بار
ابعاد: 5184 * 3456
تعداد نمایش 5772 بار
ابعاد: 5184 * 3456
تعداد نمایش 5100 بار
ابعاد: 5184 * 3456
تعداد نمایش 5229 بار
ابعاد: 5184 * 3456
تعداد نمایش 5209 بار
ابعاد: 3840 * 2160
تعداد نمایش 5094 بار
ابعاد: 4608 * 3456
تعداد نمایش 5830 بار
ابعاد: 4608 * 3456
تعداد نمایش 5324 بار
ابعاد: 4608 * 3456
تعداد نمایش 2425 بار
ابعاد: 4608 * 3456
تعداد نمایش 2309 بار
ابعاد: 4608 * 3456
تعداد نمایش 2363 بار
ابعاد: 4608 * 3456
تعداد نمایش 3558 بار
ابعاد: 1024 * 768
تعداد نمایش 2584 بار
ابعاد: 1024 * 768
تعداد نمایش 2570 بار
ابعاد: 1024 * 768
تعداد نمایش 2463 بار
ابعاد: 1024 * 768
تعداد نمایش 2588 بار
ابعاد: 1024 * 768
حضور ۷۰ مربی قرآن کردستانی در دوره آموزشی _ توجیهی طرح حفظ قرآن
دوره یک روزه آموزشی – توجیهی طرح حفظ جزء سی قرآن ۱۴۵۳، ۲۱ آبان ماه با حضور ۷۰ مربی قرآن در اردوگاه سلیمان خاطر سنندج برگزار شد.
اضافه شدن رشته ترتیل به مسابقات بین‌المللی ایران
مهمترین مصوبه جلسه این هفته شورای معین ستاد هماهنگی مسابقات قرآنی کشور، اضافه شدن رشته ترتیل به مسابقات بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران...
شبکه قرآن از کم بیننده ترین زمان برای پخش مسابقات استفاده کرده بود
احد اصل محمدی با بیان اینکه شبکه قرآن که شبکه تخصصی قرآن است از کم بیننده ترین زمان برای پخش استفاده کرده بود گفت: پخش مسابقات از شبکه...
rss آرشیو