تعداد نمایش 4148 بار
ابعاد: 5184 * 3456
تعداد نمایش 2757 بار
ابعاد: 5184 * 3456
تعداد نمایش 2709 بار
ابعاد: 5184 * 3456
تعداد نمایش 2722 بار
ابعاد: 5184 * 3456
تعداد نمایش 2353 بار
ابعاد: 5184 * 3456
تعداد نمایش 2333 بار
ابعاد: 5184 * 3456
تعداد نمایش 2341 بار
ابعاد: 3840 * 2160
تعداد نمایش 2313 بار
ابعاد: 4608 * 3456
تعداد نمایش 2799 بار
ابعاد: 4608 * 3456
تعداد نمایش 2489 بار
ابعاد: 4608 * 3456
تعداد نمایش 1214 بار
ابعاد: 4608 * 3456
تعداد نمایش 1120 بار
ابعاد: 4608 * 3456
تعداد نمایش 1225 بار
ابعاد: 4608 * 3456
تعداد نمایش 1425 بار
ابعاد: 1024 * 768
تعداد نمایش 1392 بار
ابعاد: 1024 * 768
تعداد نمایش 1404 بار
ابعاد: 1024 * 768
تعداد نمایش 1305 بار
ابعاد: 1024 * 768
تعداد نمایش 1295 بار
ابعاد: 1024 * 768
برگزاری دومین جلسه هماهنگی اوقاف و ارشاد بوشهر درخصوص آزمون حفظ و مفاهیم قرآن کریم
دومین جلسه هماهنگی آزمون سراسری حفظ و مفاهیم قرآن کریم استان بوشهر با حضور مدیران کل اوقاف و امور خیریه و فرهنگ و ارشاد اسلامی استان...
لزوم مشارکت نهادهای فرهنگی قم جهت افزایش شرکت‌کنندگان در آزمون‌ حفظ و مفاهیم قرآن
رئیس اداره امور قرآنی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان قم گفت: افزایش تعداد شرکت‌کنندگان در آزمون سراسری حفظ و مفاهیم قرآن کریم نیازمند...
تشریح عملکرد 9 ماهه نخست ستاد حفظ و قرائت قرآن کریم در سال 97
دبیر ستاد مرکزی حفظ و قرائت قرآن کریم سازمان اوقاف و امور خیریه عملکرد این ستاد را در 9 ماهه نخست امسال تشریح کرد.
rss آرشیو