تعداد نمایش 6048 بار
ابعاد: 5184 * 3456
تعداد نمایش 4442 بار
ابعاد: 5184 * 3456
تعداد نمایش 4250 بار
ابعاد: 5184 * 3456
تعداد نمایش 4257 بار
ابعاد: 5184 * 3456
تعداد نمایش 3775 بار
ابعاد: 5184 * 3456
تعداد نمایش 3824 بار
ابعاد: 5184 * 3456
تعداد نمایش 3823 بار
ابعاد: 3840 * 2160
تعداد نمایش 3758 بار
ابعاد: 4608 * 3456
تعداد نمایش 4288 بار
ابعاد: 4608 * 3456
تعداد نمایش 3888 بار
ابعاد: 4608 * 3456
تعداد نمایش 1564 بار
ابعاد: 4608 * 3456
تعداد نمایش 1468 بار
ابعاد: 4608 * 3456
تعداد نمایش 1540 بار
ابعاد: 4608 * 3456
تعداد نمایش 2074 بار
ابعاد: 1024 * 768
تعداد نمایش 1733 بار
ابعاد: 1024 * 768
تعداد نمایش 1713 بار
ابعاد: 1024 * 768
تعداد نمایش 1646 بار
ابعاد: 1024 * 768
تعداد نمایش 1626 بار
ابعاد: 1024 * 768
حضور ۷۰ مربی قرآن کردستانی در دوره آموزشی _ توجیهی طرح حفظ قرآن
دوره یک روزه آموزشی – توجیهی طرح حفظ جزء سی قرآن ۱۴۵۳، ۲۱ آبان ماه با حضور ۷۰ مربی قرآن در اردوگاه سلیمان خاطر سنندج برگزار شد.
اضافه شدن رشته ترتیل به مسابقات بین‌المللی ایران
مهمترین مصوبه جلسه این هفته شورای معین ستاد هماهنگی مسابقات قرآنی کشور، اضافه شدن رشته ترتیل به مسابقات بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران...
شبکه قرآن از کم بیننده ترین زمان برای پخش مسابقات استفاده کرده بود
احد اصل محمدی با بیان اینکه شبکه قرآن که شبکه تخصصی قرآن است از کم بیننده ترین زمان برای پخش استفاده کرده بود گفت: پخش مسابقات از شبکه...
rss آرشیو