تعداد نمایش 6869 بار
ابعاد: 5184 * 3456
تعداد نمایش 5239 بار
ابعاد: 5184 * 3456
تعداد نمایش 4920 بار
ابعاد: 5184 * 3456
تعداد نمایش 4962 بار
ابعاد: 5184 * 3456
تعداد نمایش 4416 بار
ابعاد: 5184 * 3456
تعداد نمایش 4487 بار
ابعاد: 5184 * 3456
تعداد نمایش 4453 بار
ابعاد: 3840 * 2160
تعداد نمایش 4381 بار
ابعاد: 4608 * 3456
تعداد نمایش 4960 بار
ابعاد: 4608 * 3456
تعداد نمایش 4549 بار
ابعاد: 4608 * 3456
تعداد نمایش 1942 بار
ابعاد: 4608 * 3456
تعداد نمایش 1848 بار
ابعاد: 4608 * 3456
تعداد نمایش 1892 بار
ابعاد: 4608 * 3456
تعداد نمایش 2699 بار
ابعاد: 1024 * 768
تعداد نمایش 2122 بار
ابعاد: 1024 * 768
تعداد نمایش 2103 بار
ابعاد: 1024 * 768
تعداد نمایش 2003 بار
ابعاد: 1024 * 768
تعداد نمایش 2035 بار
ابعاد: 1024 * 768
حضور ۷۰ مربی قرآن کردستانی در دوره آموزشی _ توجیهی طرح حفظ قرآن
دوره یک روزه آموزشی – توجیهی طرح حفظ جزء سی قرآن ۱۴۵۳، ۲۱ آبان ماه با حضور ۷۰ مربی قرآن در اردوگاه سلیمان خاطر سنندج برگزار شد.
اضافه شدن رشته ترتیل به مسابقات بین‌المللی ایران
مهمترین مصوبه جلسه این هفته شورای معین ستاد هماهنگی مسابقات قرآنی کشور، اضافه شدن رشته ترتیل به مسابقات بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران...
شبکه قرآن از کم بیننده ترین زمان برای پخش مسابقات استفاده کرده بود
احد اصل محمدی با بیان اینکه شبکه قرآن که شبکه تخصصی قرآن است از کم بیننده ترین زمان برای پخش استفاده کرده بود گفت: پخش مسابقات از شبکه...
rss آرشیو