تعداد نمایش 3670 بار
ابعاد: 5184 * 3456
تعداد نمایش 2425 بار
ابعاد: 5184 * 3456
تعداد نمایش 2164 بار
ابعاد: 5184 * 3456
تعداد نمایش 2434 بار
ابعاد: 5184 * 3456
تعداد نمایش 2115 بار
ابعاد: 5184 * 3456
تعداد نمایش 2061 بار
ابعاد: 5184 * 3456
تعداد نمایش 2083 بار
ابعاد: 3840 * 2160
تعداد نمایش 2066 بار
ابعاد: 4608 * 3456
تعداد نمایش 2469 بار
ابعاد: 4608 * 3456
تعداد نمایش 2232 بار
ابعاد: 4608 * 3456
تعداد نمایش 1024 بار
ابعاد: 4608 * 3456
تعداد نمایش 966 بار
ابعاد: 4608 * 3456
تعداد نمایش 1062 بار
ابعاد: 4608 * 3456
تعداد نمایش 1196 بار
ابعاد: 1024 * 768
تعداد نمایش 1250 بار
ابعاد: 1024 * 768
تعداد نمایش 1255 بار
ابعاد: 1024 * 768
تعداد نمایش 1165 بار
ابعاد: 1024 * 768
تعداد نمایش 1154 بار
ابعاد: 1024 * 768
گزارش تصویری/ اختتامیه مرحله استانی چهل و یکمین دوره مسابقات قرآن خوزستان
اختتامیه مرحله استانی چهل و یکمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم استان خوزستان با حضور رییس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه...
برگزیدگان چهل و یکمین دوره مسابقات قرآن خوزستان معرفی شدند
برگزیدگان مرحله استانی چهل و یکمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم استان خوزستان معرفی شدند.
مرحله استانی مسابقات قرآن اصفهان با معرفی نفرات برتر به کار خود پایان داد
نفرات برتر مرحله استانی چهل و یکمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم استان اصفهان معرفی شدند.
rss آرشیو