تعداد نمایش 3166 بار
ابعاد: 5184 * 3456
تعداد نمایش 2008 بار
ابعاد: 5184 * 3456
تعداد نمایش 1802 بار
ابعاد: 5184 * 3456
تعداد نمایش 1962 بار
ابعاد: 5184 * 3456
تعداد نمایش 1791 بار
ابعاد: 5184 * 3456
تعداد نمایش 1635 بار
ابعاد: 5184 * 3456
تعداد نمایش 1763 بار
ابعاد: 3840 * 2160
تعداد نمایش 1745 بار
ابعاد: 4608 * 3456
تعداد نمایش 2114 بار
ابعاد: 4608 * 3456
تعداد نمایش 1869 بار
ابعاد: 4608 * 3456
تعداد نمایش 783 بار
ابعاد: 4608 * 3456
تعداد نمایش 772 بار
ابعاد: 4608 * 3456
تعداد نمایش 845 بار
ابعاد: 4608 * 3456
تعداد نمایش 1025 بار
ابعاد: 1024 * 768
تعداد نمایش 1070 بار
ابعاد: 1024 * 768
تعداد نمایش 1076 بار
ابعاد: 1024 * 768
تعداد نمایش 978 بار
ابعاد: 1024 * 768
تعداد نمایش 970 بار
ابعاد: 1024 * 768
برگزاری دومین دوره آموزشی تربیت مربی قرآن در استان خراسان جنوبی
دومین دوره آموزشی تربیت مربی قرآن کریم با حضور قریب به ۷۰ مربی از سراسر استان خراسان جنوبی در طبس برگزار شد.
کارت ورود به جلسه آزمون کتبی
کارت ورود به جلسه آزمون کتبی از 30 بهمن ماه و کارت ورود به جلسه آزمون شفاهی (زیر13سال) از 6 اسفند قابل دریافت می باشد.
ثبت نام به اتمام رسید
بعد از 50 روز، ثبت نام در آزمون سراسری حفظ و مفاهیم قرآن کریم ساعت 9 صبح 7 بهمن به پایان رسید. 241211 نفر در این آزمون ثبت نام کردند.
rss آرشیو