تعداد نمایش 7481 بار
ابعاد: 5184 * 3456
تعداد نمایش 5739 بار
ابعاد: 5184 * 3456
تعداد نمایش 5400 بار
ابعاد: 5184 * 3456
تعداد نمایش 5453 بار
ابعاد: 5184 * 3456
تعداد نمایش 4840 بار
ابعاد: 5184 * 3456
تعداد نمایش 4939 بار
ابعاد: 5184 * 3456
تعداد نمایش 4901 بار
ابعاد: 3840 * 2160
تعداد نمایش 4826 بار
ابعاد: 4608 * 3456
تعداد نمایش 5479 بار
ابعاد: 4608 * 3456
تعداد نمایش 5025 بار
ابعاد: 4608 * 3456
تعداد نمایش 2264 بار
ابعاد: 4608 * 3456
تعداد نمایش 2150 بار
ابعاد: 4608 * 3456
تعداد نمایش 2206 بار
ابعاد: 4608 * 3456
تعداد نمایش 3286 بار
ابعاد: 1024 * 768
تعداد نمایش 2430 بار
ابعاد: 1024 * 768
تعداد نمایش 2412 بار
ابعاد: 1024 * 768
تعداد نمایش 2307 بار
ابعاد: 1024 * 768
تعداد نمایش 2339 بار
ابعاد: 1024 * 768
حضور ۷۰ مربی قرآن کردستانی در دوره آموزشی _ توجیهی طرح حفظ قرآن
دوره یک روزه آموزشی – توجیهی طرح حفظ جزء سی قرآن ۱۴۵۳، ۲۱ آبان ماه با حضور ۷۰ مربی قرآن در اردوگاه سلیمان خاطر سنندج برگزار شد.
اضافه شدن رشته ترتیل به مسابقات بین‌المللی ایران
مهمترین مصوبه جلسه این هفته شورای معین ستاد هماهنگی مسابقات قرآنی کشور، اضافه شدن رشته ترتیل به مسابقات بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران...
شبکه قرآن از کم بیننده ترین زمان برای پخش مسابقات استفاده کرده بود
احد اصل محمدی با بیان اینکه شبکه قرآن که شبکه تخصصی قرآن است از کم بیننده ترین زمان برای پخش استفاده کرده بود گفت: پخش مسابقات از شبکه...
rss آرشیو