کد خبر : 15490

تاریخ درج خبر : دوشنبه 20 آبان 1398
پایگاه جامع حفظ مجازی قرآن کریم
• شبکه قرآن از کم بیننده ترین زمان برای پخش مسابقات استفاده کرده بود
احد اصل محمدی با بیان اینکه شبکه قرآن که شبکه تخصصی قرآن است از کم بیننده ترین زمان برای پخش استفاده کرده بود گفت: پخش مسابقات از شبکه های عمومی‌تر در هر صورت اگر بانظارت واعمال نظر کارشناسانه باشد می‌تواند در جهت ارائه شور و حال قرآنی در جامعه موثر باشد....

به گزارش واحد رسانه ای مرکز امور قرآنی، احد اصل محمدی داور بخش تجوید در رشته قرائت و حفظ کل قرآن کریم، به بیان برخی پیشنهادات و انتقادات از شیوه جدید برگزاری مسابقات پرداخت.

احد اصل محمدی ابتدا درموردسطح مسابقات گفت: به نظر بنده اکثر متسابقین، فاقدچیدمان لحنی مشخص بوده وبیشتر بانغمه های تکراری به دنبال رسیدن به پایان تلاوت بودند و به جهت برداشت غلط از آیین نامه ویا عدم توجیه صحیح در مورد مکث بین آیات و یا قطعه تکراری وسط تلاوت، .با مکثهای بسیار کوتاه و باسرعت زیاد تلاوت می‌کردند که سطح مسابقات را تحت تاثیر قرارداده بود.

وی همچنین د ر موردشیوه جدید برگزاری مسابقات افزود:.باتوجه به کم شدن اقبال عمومی جهت استماع مسابقات، به نظرم شیوه ضبط تلویزیونی شیوه بدی نیست ولی باتمهیدات وتشویقات قابل توجه مثل روزانه چند سفر کربلا و یا برگزاری در جوار آستان امام رضا(ع) وحضرت معصومه(ع) می‌توان به جنبه شور وحال مسابقات نیز توجه کرد.

این داور رشته تجوید در خصوص عدالت در داوری تصریح کرد: در مورد عدالت داوری مسابقات باید عرض کنم به نظرم آیین نامه مسابقات نیازمند بازنگریست، مخصوصا از جهت بارم نمرات.

وی در پایان صحبت های خود افزود: در مورد پخش مسابقات از شبکه های مختلف باید عرض کنم شبکه قرآن که شبکه تخصصی قرآن است از کم بیننده ترین زمان برای پخش مسابقات در مرحله مقدماتی استفاده کرده بود که خود در جهت عدم ارائه شور و حال مسابقات بسیار موثر بود . پخش مسابقات از شبکه های عمومی‌تر در هر صورت اگر بانظارت واعمال نظر کارشناسانه باشد  می‌تواند در جهت ارائه شور و حال قرآنی در جامعه موثر باشد.