کد خبر : 15437

تاریخ درج خبر : یک شنبه 28 مهر 1398
پایگاه جامع حفظ مجازی قرآن کریم
• جلسه مسئولان اداره کل اوقاف استان و دانشکده علوم قرآنی زاهدان برگزار شد
جلسه مسئولان اداره کل اوقاف و امور خیریه استان سیستان و بلوچستان با مسئولین دانشکده علوم قرآنی زاهدان در راستای تأمین هزینه های فرهنگی و قرآنی، جهت دهی موقوفات و اجرای نیت در مسیر برنامه های مشترک برگزار شد.

به گزارش واحد رسانه ای مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه، جلسه مسئولان اداره کل اوقاف و امورخیریه استان سیستان و بلوچستان با مسئولان دانشکده علوم قرآنی زاهدان، پنجشنبه ۲۵ مهرماه در اداره کل اوقاف استان برگزار شد.

در این جلسه در خصوص پیگیری گازکشی دانشکده، جلسه با فرماندار و شهردار، دیدار با استاندار، پیگیری مجوز پمپ بنزین برای تأمین هزینه های فرهنگی و قرآنی، جهت دهی موقوفات و اجرای نیت در مسیر برنامه های مشترک و دانشکده، مکاتبه با سازمان و استمداد مالی، تشریک مساعی دانشجویان در تسریع امورات اداری و فرهنگی اوقاف و ... بحث و بررسی شده و مصوباتی را نیز به همراه داشت.