آزمون کتبی حفظ و مفاهیم قرآن کریم همزمان با سراسر کشور در 7 نقطه استان لرستان آغاز شده است.
پنج شنبه 9 اسفند 1397    
بازدید: 39
آزمون کتبی حفظ و مفاهیم قرآن کریم همزمان با سراسر کشور در 7 نقطه از استان چهارمحال و بختیاری در حال برگزاری است.
پنج شنبه 9 اسفند 1397    
بازدید: 44
آزمون کتبی حفظ و مفاهیم قرآن کریم به صورت همزمان در 13 نقطه از استان آذربایجان غربی آغاز شده است.
پنج شنبه 9 اسفند 1397    
بازدید: 43
آزمون کتبی حفظ و مفاهیم قرآن کریم در 8 نقطه از استان اردبیل و به صورت همزمان با سراسر کشور آغاز شده است.
پنج شنبه 9 اسفند 1397    
بازدید: 41
آزمون کتبی حفظ و مفاهیم قرآن کریم با حضور بیش از 112 هزار نفر در سراسر کشور آغاز شد.
پنج شنبه 9 اسفند 1397    
بازدید: 43
محل برگزاری آزمون کتبی حفظ و مفاهیم قرآن کریم در استان اردبیل مهیای پذیرش از علاقه مندان قرآنی شد.
پنج شنبه 9 اسفند 1397    
بازدید: 39
محل برگزاری آزمون کتبی حفظ و مفاهیم قرآن کریم در استان آذربایجان غربی مشخص و مهیا شده است.
پنج شنبه 9 اسفند 1397    
بازدید: 40
محل برگزاری آزمون کتبی حفظ و مفاهیم قرآن کریم در استان کرمانشاه معین و پذیرای قرآن آموزان شد.
پنج شنبه 9 اسفند 1397    
بازدید: 41
محل برگزاری آزمون کتبی حفظ و مفاهیم قرآن کریم در استان گلستان مشخص و آماده شد.
پنج شنبه 9 اسفند 1397    
بازدید: 42
محل برگزاری آزمون کتبی حفظ و مفاهیم قرآن کریم در استان کردستان مشخص و در حال آماده سازی است.
چهارشنبه 8 اسفند 1397    
بازدید: 50