نتایج آزمون حفظ یک جزء( جزء سی قرآن کریم) بهمن 95
دوشنبه 3 اسفند 1394    
بازدید: 723
نتایج آزمون حفظ یک جزء( جزء اول قرآن کریم) بهمن 95
دوشنبه 3 اسفند 1394    
بازدید: 943
معاون فرهنگی ـ اجتماعی سازمان اوقاف طی نشستی از ثبت نام یک میلیون و 280 هزار نفر در عرض چهار سال اجرای طرح تربیت ملی حافظان قرآن کریم خبر داد.
شنبه 15 اسفند 1394    
بازدید: 1702
با استعانت از خداوند متعال نتایج نهایی آزمون کتبی و شفاهی چهارمین آزمون سراسری طرح تربیت حافظان قرآن کریم اعلام می گردد.
چهارشنبه 19 اسفند 1394    
بازدید: 6194
نتایج نهایی رشته حفظ 150 موضوع از قرآن کریم -- چهارمین آزمون سراسری طرح تربیت حافظان قرآن کریم
چهارشنبه 19 اسفند 1394    
بازدید: 2168
نتایج نهایی رشته حفظ 300 موضوع از قرآن کریم -- چهارمین آزمون سراسری طرح تربیت حافظان قرآن کریم
چهارشنبه 19 اسفند 1394    
بازدید: 1511
نتایج نهایی رشته حفظ یک جزء قرآن کریم ( جزء 30) چهارمین آزمون سراسری طرح تربیت حافظان قرآن کریم
چهارشنبه 19 اسفند 1394    
بازدید: 2393
نتایج نهایی رشته حفظ یک جزء قرآن کریم ( جزء 29) چهارمین آزمون سراسری طرح تربیت حافظان قرآن کریم
چهارشنبه 19 اسفند 1394    
بازدید: 796
نتایج نهایی رشته حفظ یک جزء قرآن کریم ( جزء اول) چهارمین آزمون سراسری طرح تربیت حافظان قرآن کریم
چهارشنبه 19 اسفند 1394    
بازدید: 1335
نتایج نهایی رشته حفظ دو جزء قرآن کریم ( دو جزء 29 و جزء 30) چهارمین آزمون سراسری طرح تربیت حافظان قرآن کریم
چهارشنبه 19 اسفند 1394    
بازدید: 1030