محمد امیری، مدیر مرکز آموزش مجازی حفظ قرآن کریم وابسته به معاونت فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه، گفت: در راستای منویات مقام معظم رهبری مبنی بر تربیت...
شنبه 11 اردیبهشت 1395    
بازدید: 1832
نتایج آزمون حفظ یک جزء( جزء سی قرآن کریم) بهمن 95
دوشنبه 3 اسفند 1394    
بازدید: 2042
نتایج آزمون حفظ یک جزء( جزء اول قرآن کریم) بهمن 95
دوشنبه 3 اسفند 1394    
بازدید: 2418
معاون فرهنگی ـ اجتماعی سازمان اوقاف طی نشستی از ثبت نام یک میلیون و 280 هزار نفر در عرض چهار سال اجرای طرح تربیت ملی حافظان قرآن کریم خبر داد.
شنبه 15 اسفند 1394    
بازدید: 1759
با استعانت از خداوند متعال نتایج نهایی آزمون کتبی و شفاهی چهارمین آزمون سراسری طرح تربیت حافظان قرآن کریم اعلام می گردد.
چهارشنبه 19 اسفند 1394    
بازدید: 7029
نتایج نهایی رشته حفظ 150 موضوع از قرآن کریم -- چهارمین آزمون سراسری طرح تربیت حافظان قرآن کریم
چهارشنبه 19 اسفند 1394    
بازدید: 2282
نتایج نهایی رشته حفظ 300 موضوع از قرآن کریم -- چهارمین آزمون سراسری طرح تربیت حافظان قرآن کریم
چهارشنبه 19 اسفند 1394    
بازدید: 1588
نتایج نهایی رشته حفظ یک جزء قرآن کریم ( جزء 30) چهارمین آزمون سراسری طرح تربیت حافظان قرآن کریم
چهارشنبه 19 اسفند 1394    
بازدید: 2640
نتایج نهایی رشته حفظ یک جزء قرآن کریم ( جزء 29) چهارمین آزمون سراسری طرح تربیت حافظان قرآن کریم
چهارشنبه 19 اسفند 1394    
بازدید: 851
نتایج نهایی رشته حفظ یک جزء قرآن کریم ( جزء اول) چهارمین آزمون سراسری طرح تربیت حافظان قرآن کریم
چهارشنبه 19 اسفند 1394    
بازدید: 1398