مصاحبه با نفر دوم حفظ پانزده جزء قرآن کریم خواهران، سرکار خانم الهام رحمانیان
پنج شنبه 3 دی 1394    
بازدید: 1904
مصاحبه با نفر اول حفظ پانزده جزء قرآن کریم خواهران، سرکار خانم سمیه مهرابی پور
پنج شنبه 3 دی 1394    
بازدید: 2166
مصاحبه با نفر سوم حفظ بیست جزء قرآن کریم خواهران، سرکار خانم رقیه مرادلو
پنج شنبه 3 دی 1394    
بازدید: 2078
مصاحبه با نفر دوم حفظ بیست جزء قرآن کریم خواهران، سرکار خانم زینب امین پور
پنج شنبه 3 دی 1394    
بازدید: 2311
مصاحبه با نفر اول حفظ بیست جزء قرآن کریم خواهران، سرکار خانم مهسا صدیقی
پنج شنبه 3 دی 1394    
بازدید: 2526
مصاحبه با نفر سوم حفظ کل قرآن کریم خواهران، سرکار خانم مریم اسماعیلی
پنج شنبه 3 دی 1394    
بازدید: 2761
مصاحبه با نفر دوم حفظ کل قرآن کریم خواهران، سرکار خانم معینه ضیایی
پنج شنبه 3 دی 1394    
بازدید: 2407
مصاحبه با نفرات برتر مسابقه شهریور 94 نیمسال اول
پنج شنبه 3 دی 1394    
بازدید: 3326
مصاحبه با نفر اول حفظ کل قرآن کریم خواهران، سرکار خانم آتنا علینقی
پنج شنبه 3 دی 1394    
بازدید: 2902
معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه از شرکت ۱.۲ میلیون ایرانی در طرح ملی تربیت حافظان قرآن در کشور خبر داد.
سه شنبه 1 دی 1394    
بازدید: 2498