متولد 1352 ، مرکزی/خمین
حافظ قرآن کریم
لیسانس تحصیلات:
فرهنگی شغل:
خانم حائری اساتید:
از تاریخ 1393/1/18 شروع فعالیت:
- حافظ نمونه مرکز آموزش مجازی حفظ قرآن کریم - با معدل 99 نفر اول رشته حفظ کل قرآن کریم در اولین مسابقه بهار 1394 مقامات داخلی:
کليه حقوق متعلق به سازمان اوقاف و امور خيريه جمهوري اسلامي ايران مي باشد
Copyright 2016 © QuranHefz.ir All right reserved
Powered By RashinPortal