موضوع 87
آیه موضوعی شماره هشتاد و هفت موضوع آیه: د) امام زمان عجل الله 4.باقی مانده خداوند هود/86
تعداد نمایش 543 بار
زمان: 00:00:00
تعداد آراء: 0
آیه موضوعی شماره هشتاد و هفت
موضوع آیه:
 د) امام زمان عجل الله 
4.باقی مانده خداوند
سوره هود/ آیه 86