قرآن یک اثر هنری است.
سخنان گهر بار مقام معظم رهبری حفظه الله ، درباره اثر هنری بودن قرآن کریم
تعداد نمایش 764 بار
زمان: 00:00:00
تعداد آراء: 0
سخنان گهر بار مقام معظم رهبری حفظه الله:
اینکه  قرآن کریم یک  اثرهنری است.