متولد 1388 ، تهران
حافظ قرآن کریم
ابتدایی تحصیلات:
محصل شغل:
سرکار خانم قربانی اساتید:
از دو سالگی شروع به حفظ کردند والان 7 جزء از قرآن کریم را حفظ می باشند شروع فعالیت:
مسابقات اوقاف مقامات داخلی:
کليه حقوق متعلق به سازمان اوقاف و امور خيريه جمهوري اسلامي ايران مي باشد
Copyright 2016 © QuranHefz.ir All right reserved
Powered By RashinPortal