متولد 1360 ، اراک
حافظ قرآن کریم
لیسانس تحصیلات:
کارمند شغل:
آقای نظر زاده اساتید:
از تاریخ 1392/11/10 شروع فعالیت:
- حافظ نمونه مرکز آموزش مجازی حفظ قرآن کریم - با معدل 97 نفر اول رشته حفظ 10 جزء قرآن کریم در اولین مسابقه بهار 1394 مقامات داخلی:
کليه حقوق متعلق به سازمان اوقاف و امور خيريه جمهوري اسلامي ايران مي باشد
Copyright 2016 © QuranHefz.ir All right reserved
Powered By RashinPortal